23 February 2012

POLAR BEAR

I think this week elapsed so quickly. I didn´t have a lot of free time and today I finished school at half past three.. I am glad I can take some photos and relax with my february ELLE now. I love todays photos because of the charming light on the wall. It makes icy polar atmosphere. ELLEs cover is full of cold colors too.

Tento týden uběhl tak rychle. Neměla jsem moc času a dnes jsem končila školu v půl čtvrté.. Jsem ráda že teď mohu udělat pár fotek a odpočinout si s únorovou ELLE. Miluju dnešní fotografie díky okouzlujícímu světýlku na zdi. Vytváří to ledovou polární atmosféru. Obálka ELLE je také plná studených barev.


19 February 2012

HOMEMADE SUSHI


Dnes jsme k obědu dělali domácí sushi, žádné knedlovepřo. V listopadu 2011 jsem s tetou byla na kurzu, ale dnes to bylo poprvé, co jsme sushi dělaly. Strávily jsme okolo tří hodin přípravou ryb a ostatních ingrediencí. Použily jsme lososa a tuňáka (obě ryby čerstvé!). Vytvářely jsme californské rolky, sashimi, nagiri a maki. Celé rodině náše výtvory chutnaly a tak si myslím, že smte to zvládly skvěle.

05 February 2012

ADIDAS


No, this is not an advertising campaign for the best sport brand Adidas. We just wanted to make some original present for our grandparents with my sis. These photos were made for calendary 2011 by MILAN FOX. I thing these photos are the most interresting from the all the calendary because they express our active lifestyle. 

Ne, toto není reklamní kampaň pro nejlepší sportovní značku Adidas. Jen jsme s Terkou chtěly vyrobit nějaký originální dárek pro naše prarodiče. Tyto fotografie byly vytvořeny pro kalendář 2011 MILANEM LIŠKOU. Zrovna tato série fotek je má nejoblíbenější z celého kalendáře, protože vyjadřuje náš aktivní životní styl.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...