05 February 2012

ADIDAS


No, this is not an advertising campaign for the best sport brand Adidas. We just wanted to make some original present for our grandparents with my sis. These photos were made for calendary 2011 by MILAN FOX. I thing these photos are the most interresting from the all the calendary because they express our active lifestyle. 

Ne, toto není reklamní kampaň pro nejlepší sportovní značku Adidas. Jen jsme s Terkou chtěly vyrobit nějaký originální dárek pro naše prarodiče. Tyto fotografie byly vytvořeny pro kalendář 2011 MILANEM LIŠKOU. Zrovna tato série fotek je má nejoblíbenější z celého kalendáře, protože vyjadřuje náš aktivní životní styl.


our friend Áda

T-SHIRT, SHORTS, SHOES, JACKET - all Adidas
  SOCKS - Nike

No comments:

Post a Comment

Thank you so much for your lovely comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...