13 March 2012

TURQUOISE SEA AND WHITE SAND


Every dream has got the end. Now I am back in cold Czech. I very miss the Maledives. There weren´t no cars, no roads, no dirty streets... just nature. I didn´t wear my shoes because the sand was everywhere. On the beach I was almost alone - there weren´t so much people. But I thik if you look at pictures, worlds are unnecessary.

Každý sen má svůj konec. Teď jsem zase zpátky ve studených Čechách. Maledivy mi hrozně chybí. Tam nebyla žádná auta, žádné silnice, žádné špinavé uličky... jen příroda. Ani jsem nenosila boty, protože písek byl opravdu všude. Na pláži jsem byla téměř sama, skoro žádní lidé. Ale myslím si, že při pohledu na tyto obrázky jsou slova zbytečná.
No comments:

Post a Comment

Thank you so much for your lovely comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...