30 July 2012

LITTLE BLACK DRESS


Hello Guys! I´m really sorry I haven´t add any photos for so looooooong time. I was going to work for 3 weeks and when I came home, I really didn´t have a high spirits to take some photos. But now here is a new post about my new little black dress. In my opinion is necessity to have type of this dress in your wardrobe. Parties, discos, dinners in restaurants, dates... you can wear it everywhere and always you will look perfect.

Ahooj! Moc se omlouvám, že jsem tak dloooouho nepřidala žádné nové fotky. Konečně jsem si sehnala tří týdenní brigádu a když jsem pak pozdě odpoledne přišla domů, už jsem neměla tolik elánu na psaní nějakých článků. Ale teď tu je nový příspěvek o mých nových "malých černých". Podle mě je nutnost mít ve své skříni tento typ šatů. Večírky, diskotéky, večeře v restauracích, schůzky... dají se nosit snad všude a vždy budete vypadat perfektně.

15 July 2012

"KARL WHO?" IN VERSAILLES

Last day in Paris we went to Versailles. While we were walking in the big ( I mean really, really big) garden, it started to rain. But what can we do? - open our umbrellas. I was wearing new funny t-shirt, which I bought at Louvre the day before. You could read more about these t-shirts in some older post HERE. Gardens were so beautiful. I bought few macarons for a little snack.

Poslední den v Paříži jsme jeli do Versailles. Když jsme se procházeli velkými (a tím myslím opravdu, opravdu velkými) zahradami, náhle začalo pršet. A co se dá holt dělat? - otevřít deštník. Měla jsem nové vtipné tričko, které jsem si den předtím koupila v Louvru.O takovýchto podobných tričkách jste se mohli dočíst v jednom starším příspěvku TADY. Zahrady byly tak nádherné. Taky jsem si samozdřejmě koupila další várku makronků na sváču.

12 July 2012

LADURÉE AT LOUVRE


So guys, here is finally my favourite promised post from my trip to Paris. Second day we went to Louvre museum. I like art and I admitre famous artists, but it wasn´t any amazing picture wchich captured my first look. It was sweet shop Laurée with so much yummies like macarons and cakes. It´s funny (or sad for my artistic heart) because I wasn´t looking forward to Mona Lisa as much as for delicious macarons. In Louvre was also store with famous homemade t-shirt with text: "Karl Who?" from Karl Lagerfeld. I bought one of course :D I love the Louvre because it´s really timeless building. The weather was great, sun was shining (but actually Sun shines all live, doesn´t it?) and the photos are beautiful. I hope you´ll like them as much as I love macarons.

Tákže, konečně je tu můj oblíbený příspěvek z výletu do Paříže. Druhý den jsme jeli do muzea Louvre. Miluju umění a obdivuju umělce, ale to nebyl žádný okouzlující obraz, který upoutal můj pohled. Byl to sladký obchod Ladurée s dobrůtkama jako makronky a dortíky. Je to docela vtipné (nebo pro mé umělecké srdce spíše smutné), protože jsem se ani tolik netěšila na Monu Lisu, jako na vynikající makronek. V Louvru byl také obchod, s ručně malovaným textem "Karl Who?" na tričku od samotého Karla Lagerfelda. Samozdřejmě jsem si jedno koupila :D Miluju Louvre, protože ta stavba je opravdu nadčasová. Počasí se taky vydařilo, slunce svítilo (ale vlastně vždyť svítí po celý náš život a ještě dlouho potom bude, ne? Tak co je to za blbost, když někdo řekne, že slunce nesvítí? :D) Doufám, že se vám fotky budou líbit tak moc, jako já miluji makronky.

09 July 2012

BONJOUR PARIS!


Bonjour guys! I had the loveliest week-end of this year. On Thursday I flow to city of fashion - to Paris with my mum. We enjoyed amazing view of the Eiffel tower and lots of another things, but more in next posts. I swear you´ll like them. Croissant or crépe for breakfast every day, crunchy baguette for lunch and delicious salad like a dinner.. Paris is charming city, but the transport is really complicated. If you have a lot of free time, you can go by Taxi or scooter ( in this case you should be very patient ), if you haven´t got so much many or if you don´t want to stuck in a traffic jam, you should go by subway or you can just go on foot like we, but it´s not possible everywhere of course because Paris is so big. We also visited the highest building and the biggest Louis Vuitton store in Europe. What do you think about French women? You had listened that they are beautiful, graceful, elegant... but actually I didn´t meet lots of thees women. Maybe I would counted them on one hand.

Bonjour! Měla jsem ten nejmilovanější víkend za poslední rok. Ve čtvrtek jsme letěli s mamkou do města módy - do Paříže. Užili jsme si neskutečný pohled na Eiffelovku a mnoho dalších věcí, ale o těch až v dalších článcích. A slibuji, že z nich budete nadšení. Croissanty a palačinky k snídani, křupavé bagetky k obědu a výtečné saláty jako večeře.. Paříž je vážně okouzlující, ale ta doprava prostě děs. Pokud nepospícháte, můžete si chytnout taxi nebo jet na skútru (ale tyto dvě možnosti nedoporučuji slabším a netrpělivým povahám), když nemáte s sebou tolik peněz, nebo nechcete trčet v dopravní zácpě, měli byste jet metrem a v Paříži je to ještě k tomu fakt zážitek a nebo můžete prostě chodit pěšky, ale počítejte s tím, že to asi nepůjde všude. Také jsme navštívili nejvyšší budovu a největší obchod značky Louis Vuitton v Evropě. Co si vůbec myslíte o Francouzskách? Určitě jste slyšeli, že jsou nádherné, okouzlující, elegantní... ale vlastně mnoho takových jsem rozhodně nepotkala. Možná bych je spočítala i na jedné ruce.

03 July 2012

FLORAL TROUSERS

Hello guys! How do you enjoy yor holidays? I can´t belive I don´t have to go to school tomorrow! I have been waiting this for such a long time amd yet it´s finally here. I´m really fine and yesterday I was in our favourite restaurant Sasazu in Prague with my family. You can see HERE some more about this fabulous place. After perfect lunch we went shopping. My prime aims were H&M and Zara. You can see my new catch - lovely transparent Zara heels. I love them so much.

Ahoj lidi! Jak si užíváte prázdniny? Já pořád nedokážu uvěřit tomu, že zítra nejdu do školy! Na to jsem čekala fakt dlouho a teď jsou prázdniny konečně tu. Mám se fakt skvěle a včera jsem byla s rodinou v naší oblíbené restauraci Sasazu v Praze. ZDE můžete vidět více o tomto dokonalém místě. Po perfektním obědě jsme šli samozdřejmě nakupovat - co bych pro svůj šatník neudělala, že? :D Hlavním cílem byly samozdřejmě obchody Zara a 
H&M. Také můžete vidě můj nový úlovek - kouzelné botky s půhledným podpatkem. Hned jsem se do nich zamilovala.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...