19 September 2012

COLDPLAY CONCERT


On Sunday I enjoyed the Coldplay concert. It was so amazing! It was third live concert I have ever been. The first two were GreenDay and Simple Plan. I think the best was GreenDay because theiy suprised me by lenght of their concert. It lasted abou 5 hours. Coldplay had very beautiful colour combinations. Important part of the concert were glowing bracelets. Everybody got one and when they played some new song, all bracelets were shining.
Two outfits in one day: This is one of my warmer outfits. Concert was outside so it was really cold, but if you are still dancing, it´s not possible to feel cool :D. I was deciding a long time what I should wear - red blazer and biker boots or brown leather jacket and wedge sneakers? Complex decision-making, isn´t it? What do you like more? The first, or the second look? These wedge sneakers I bought in Zara. It is one of "must-haves" for this autumn. You can see them everywhere.

V neděli jsem si opravdu užila concert Coldplay. Můj dojem - úžasné! Toto byl můj třetí live koncert, na kterém jsem kdy byla. První dva byly GreenDay a Simple Plan. Nejvíc se mi snad líbili GreenDay, protože mě překvapili délkou svého koncertu. Ten trval okolo 5 hodin. Na Coldplay mě hrozně zaujaly barevné kombinace, které zvolili. Neméně důležitou součástí koncertu byly svítící náramky. Každý jeden dostal při vstupu a když začali hrát nějakou ze svých nových písniček, všechny náramky se rozblikaly.
Dva outfity v jednom dni: Toto už je jeden z mých teplejších outfitů. Koncert byl venku, takže byla docela už zima, ale když stále tancujete, nenií možné pocítit chlad :D Dlouho jsem se rozhodovala co si vemu - červený blazer a biker boots, nebo hnědou koženou bundu a klínkové tenisky ze Zary? Těžké rozhodování, že? Co se vám líbí víc? První, nebo druhý look? Tyto klínkové tenisky jsem koupila v Zaře. Je to jeden z "must haves" pro tento podzim. Můžete je koupit snad všude.

14 September 2012

LILA


Guyyyyyys! Can you imagine it´s new school year? For me it´s really big change, because I´m attending high school now. After a while, it will be autumn and then winter - again.. I like this weather because I don´t have to only wear tshirts and short. Autumn closet is more remarkable. Of course I hate mornings frost or wet air. 

Lidiiiiiiiiiiiiiii! Dokážete si vůbec představit, že už je nový školní rok? Pro mě je to opravdu velká změna, protože teď chodim na střední. Než se nadějete je tu zase podzim, a pak zima - už zase? Docela mám ráda tohle počasí, protože nemusim nosit jen trička a kraťasy. Podzimní šatník je mnohem zajímavější, ale co fakt nesnášim jsou ranní mrazíky a vlhký vzduch.

10 September 2012

CHARITY EVENT AND SECOND CELEBRATION


CHARITY EVENT
: Hi dears! Last post was about my home sixteenth birthday celebration. This post is about charity event organized for children from orphanage. We and some actors of Tv Nova were invited there. We had visited this event few hours before my celebration. There was a chance to drow a picture on the theme of "Hope", which is then auctioned off for these children. I drew one becasuce I think that everybody has some hope.
CELEBRATION: My second celebration was at my favourite restaurant Sasazu. I think I don´t have to tell you how much I love this place anymore, because I mentioning that in most of my posts. It was really fine, we had a lot of fun and I got really amazing presents, but I know that birthday isn´t just about the  presents. However one of my favourities is lovely Michael Kors travel bag. So enjoy all your birthdays as I did.

CHARITATIVNÍ AKCE: Ahoj zlata! Poslední příspěvek byl o domácí oslavě mých šestnáctých narozenin. Tento článek je o charitativní akci organizované pro děti z Klokánku. Společně s některými herci z Tv Nova jsme byli pozváni. Tuto akci jsme navštívili pár hodin před mou oslavou. Byla tu možnost nakreslit obrázek na téma "Naděje", který se následně vydražil. Také jsem jeden vytvořila, protože si myslím, že opravdu každý má naději.
OSLAVUJEME: Moje druhá oslava se konala v resauraci Sasazu. Myslím, že ani nemusím říkat, jak moc toto místo miluju, protože se o tom zmiňuji ve většině svých článků. Bylo to fajn, užili jsem si plno zábavy a já dostala úžasné dárky, ale samozdřejmě narozeniny nejsou jen o dárcích, ale jde tu i o strávení času s rodinou a přáteli. Nicméně, jeden z mých nejoblíbenějších je dokonalá kabelka od Michaela Korse. Tak si užívejte své narozeniny stejně jako já.

07 September 2012

SWEET 16


Hello guys! So, today is my big day, I´m finally 16 years old. The best age I ever had. I don't know why but feel my bones filled with the fresh air of freedom ( how poetic). The best part of birthdays? The gifts, the greeting card, the flowers and of course sweet chocolate cake. I wish you could eat it, because it was fucking delicious. :D Yesterday I celebrated it with my family. I decided to wear comfortable sweatshirt and simple black trousers. 

Čau děcka! Tak, dneska je můj velký de, konečně je mi 16! Je to ten nejlepší věk, co si vůbec dokážu představit. Nevím proč, ale cítím, jako by se mi kosti naplnily čerstvým vzduchem svobody a novými možnostmi (jak poetické). To nejlepší na narozeninách? Dárky, blahopřání, květiny a samozdřejmě sladký čokoládový dort. Kéž byste ho mohli alespoň ochutnat, protože byl sakra dobrej :D. Včera jsem to oslavila s mou rodinou. Rozhodla jsem se vzít si na sebe pohodlné bavlněné triko a klasické černé roury.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...