30 April 2013

Neutral colours


Somebody maybe says that Paris is boring because of the colors. Cars are only black, white or brown and all of the buildings are simply grey. But this is not actually boredom, because this is why is Paris so exceptional. "Do you want to wear colors? so take black, white, grey or beige" Coco Chanel said. Then is wonderfu when you see stand with beautiful colorful flowers. Tulips, roses and peonies of all colors and sizes.. it was simply excellence. If something like this was in our city, I would probably spend more money for the flowers than for my clothes :D That day I was wearing colors in Coco's words, to little more blend into the crowd of Parisians. Conversely in Czech I strive to differ from the grey crowd in streets of our tracskuit city Chomutov.

Někdo možná řiká, že je Paříž nudná co se týče barev. Auta pouze černá, bílá nebo hnědá a všechny budovy šedé. Neni to ale vůbec nuda, protože tim je Paříž tak výjimečná. Už Coco Chanel tenkrát prohlásila, že když barvy, tak jedině černá, blílá, šedá a béžová. Úžasné pak je, když na ulici uvidíte stánek s nádhernými barevnými kytkami. Tulipány, růže a pivoňky všech barev a velikostí.. teda ne že bych se vyznala v kytkách nebo tak, ale tohle byla jednoduše dokonalost. Kdyby něco takového bylo i u nás ve městě asi bych utrácela víc za ně než za oblečení :D Ten den jsem měla na sobě jen barvy podle slov Coco, abych o trochu víc zapadla do davu Pařížanek. V Čechách se naopak mnohem raději lišim od šedého davu v ulicích našeho teplákového Chomutova.

26 April 2013

Love bridge


Next wonderful place in Paris is Love bridge decorated by lockers put and locked there by couples who visited this amazing part of Paris. Around Seine are many stands with beautiful pictures of Paris, Audrey Hepburn, copies of the oldest editions of Vogue, etc.. Simply you must visit and see charm of this placefor yourself. At the airport in Prague I bought lovely Iphone case in new shop Victoria's secret. 

Další skvělé místo v Paříži je Most lásky ozdoben zámky, které si tu zamkly zamilované páry. Okolo Seiny je plno stánků s nádhernými obrázky Paříže, Audrey Hepburn, kopie nejstarších vydání Vogue, atd.. Jednoduše musíte navštívit a vidět toto kouzelné místo na vlastní oči. Na letišti v Praze jsem si v novém Victoria's secret obchodě koupila nový obal na Iphone.

23 April 2013

Classy in Paris


I spent this weekend in Paris. The main reason was Saturday's concert of One Republic. I got ticket for the concert as a Christmas present, so I enjoyed my present half year ago :D Despite the fact that Paris is really busy city full of stylish people, it was really relaxing weekend. You know crepéries, patisseries, walking in the city, sitting on the grass near Eiffel tower.. lovely! Weather was maybe good, I mean sunny, but the temperature was only about 12 degrees (in Czech there was about 20) so the first time in Czech was warmer than on holiday and when we arrived I was like "Whaaat?" funny. Style of French women is very classy. But everybody is so stylish there. I loved it. They don't wear tracksuit to the city or sport boots to the restaurant.. I chose the simpliest outfit - white shirt, black leggings, MK bag and golden details.

Tento víkend jsem strávila v Paříži. Hlavní důvod tam jet byl koncert One republic. K Vánocům jsme se ségrou dostaly lístky, tak jsem si užila svůj dárek po půl roce :D I když je Paříž opravdu rušná a plná stylových lidí, byl to docela relaxační víkend. Jako crepérie, patisserie, procházky po městě a sezení na trávníku u Eiffelovky... dokonalost! Sice svítilo Slunce, ale jinak bylo jenom okolo 12 stupňů ( v Čechách okolo 20) takže poprvé doma tepleji než na dovolený, a když jsme přijeli do Prahy, tak to bylo jenom udivený "Cooože" sranda no. Styl Francouzek je velmi jednoduchý a přitom elegantní. Ale snad všichni, koho jsem potkávala byli styloví a bylo to super. Narozdíl od nového českého trendu tam nenosí všude tepláky a do restaurace si nevemou pohorky.. V neděli jsem měla ten nejjednodušší outfit - bílou košili, čené legíny, MK kabelku a zlaté doplňky.

14 April 2013

Goodbye winter!


Guys, I didn't even think that the loooong winter will ever end. Especially in Czech where it was freezing still at the beginning of April. The last chance to take some photos in snow but of course it would be better to take photos on the beach on holiday :D Just last two months..

Už jsem si ani nemyslela, že ta dlouhá zima někdy zkončí. Hlavně v Čechách, kde ještě na začátku dubna mrzlo. Poslední šance udělat nějaké fotky ve sněhu, ale samozdřejmě by byly lepší ty na pláži o prázdninách :D Už jen poslední dva měsíce..

07 April 2013

MEXICO: The best moments

Guyyys! This is the last post of my enjoyed spring breaks in Mexico more than three weeks ago. I'm so grateful to spent time there. These photos can describe my feelings. I miss Mexico so much.. Because of the 7 hours time shift, I woke up very early so I was went running always before breakfast. Sometimes I was running around the beach and took photos of wonderful sunrise. One time my sister went with me and I was so happy to take beautiful photos of her. I usually ran about 5 kilometers. Breakfast was always perfect! Three kinds of pancakes or crépes and fruit.

Ahooj! Tak toto je poslední článek z jarních prázdnin, které jsem strávila v Mexiku před více jak třemi týdny a ani si nedokážu uvědomit, jak rychle to všechno uteklo. Jsem tak vděčná, že jsem se tam mohla podívat. Při pohledu na tyto fotky se dá jednoduše dozvědět, jak jsem se tam cítila. Mexiko mi strašně moc chybí.. Kvůli sedmi-hodinovéu časovému posunu jsem se tam probouzela hrozně brzo, a tak jsem chodila běhat vždycky ještě před snídaní. Někdy jsem běhala okolo pláže a fotila nádherný východ slunce. Jednou se mnou šla i ségra a byla jsem fakt ráda, že jsem udělala i nějaké fotky jí. Většinou jsem ráno uběhla tak 5km. Snídaně pak byla neskutečná. Tři druhy lívanců, palačinky a ovoce.

05 April 2013

MEXICO: Creatures


I have for you last two posts from Mexico. One now and one tomorrow. This is about cute animals wchich live there. Their name is coati and it was really funny to meet them because the aren't scared. We brought them some food (their most favourite were bananas and biscuits).

Tak mám pro vás poslední dva články z Mexika. Jeden teď a druhý až zítra. Tenhle je o roztomilých tvorech, kteří tam žijí. Jmenují se nosálové a byl fakt zážitek je potkat, protože se vůbec nebáli. Občas jsme jim donesli nějaké jídlo (jejich oblíbené byly banány a sušenky).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...