26 December 2013

Work out!

 Hey Guys, some of you asked me about my work out plan so I decided to write a post about exercises I do. So at the first you know I do athletics - long distances like 800m and more. I love running so much, it's very important part of my life. (thanks running I can eat much more food, hihi :D) I train really hard 6 times a week. Only one day is my "rest day". I run outside also in winter, also in rain or darkness.

Ahoj, někteří z vás se mě ptali ohledně toho jak často cvičim atd. a tak jsem se rozhodla udělat článek. Tak ze všeho nejdřív, vlastně asi víte, že dělám atletiku - konkrétně delší tratě 800m a víc. Miluju běhání, je to důležitá součást mého života. (díky běhání můžu mnohem více jíst, hihi :D) Trénuju šestkrát týdně. Můj "rest day" mám pouze jednou týdně. Venku běhám i v zimě, v dešti nebo ve tmě.

Training plan for December
Mo: 6km + 5x100m in tempo speed or I go to gym
Tu: 60 min powerwalk
We: 3km, 6-10 hills sprint 100m long, 3km
Th: 8km
Fr: / (rest day)
Sa: 2km, 4-6 500m in tempo speed (t=2:10 for each), 2km
Su: 12km

So this is my running plan + I strengthen 5 times a week :)

25 December 2013

Christmas time


Sooo guys, do you enjoy your Christmas time? I won't make a post about Christmas new in but I will show you new clothes in next posts. Yesterday I was wearing red dress while we were having a family dinner. Today is the rest day. I mean I don't have to exercise all day so I'm just relaxing, eating plenty of fruit and cookies and watching fairytales. You know I have a rest day only once a week so then I really enjoy it, no running.

Tak jak si užíváte Vánoce? Asi nebudu dělat článek o Vánočním new in, ale nové outfity vám ukážu postupně. Včera při rodinné večeři jsem měla čevené šaty. Dneska konečně rest day. Tím myslím, že nemusim jít cvičit celý den, tak jenom relaxuju, jim kvanta ovoce a cukroví a koukám na pohádky. Rest day mám jenom jednou týdně tak si ho musim užít, žádné běhání.

20 December 2013

Victoria's secret obsession

 Hi guys, I've just realize that I have really big dependence. Not only chocolate, but also VS sweet-scented products. Some girls can't imagine to come out of a house without make-up, but I can't imagine my day without some of these lovely body lotions or sprays on my skin. That's my secret! no tons of make-up or mascaras.. There are pictures of my favorite scents. You can also see picture of my new Victoria's secret Pink headphones. So do you also own some VS scent? Which is your favorite?

Ahoj, právě jsem si uvědomila novou závislost. Už to není jenom čokoláda, ale také VS sladce vonící produkty. Někdo si neumí představit vyjít z domu bez make-upu a já si zase neumim představit den bez  jednoho z těchto tělových krémů nebo spreyů. A to je celé tajemství! ne tuny make-pu nebo řasenky.. Tady jsou obrázky mých oblíbených vůní a taky vám ukážu nové totálně boží sluchátka od Victoria's secret Pink. Která vůně je ta vaše boblíbená?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...